тушда Занжир

тушда Занжир курса

тушда Занжир курса

Занжир. Занжир тушда умри узок, ҳалол мол-дунёга эга аёлдир. Кўпинча тахдид ва кўркинчга далолат. Тушида занжирни кўлида ёки бўйнида кўрса, маъсиятга ишора. Занжир ишларнинг чигаллашишига далолат.

тушда Занжир. Кимки тушида занжир кўрса, ўнгида бадфеъл хотинга уйланади.

тушда Занжир

Заранг дарахти. Тушда заранг дарахтини кўрсангиз, янги либос киясиз.

Зарба. Зарба ейиш — кутилмаганда ишнинг ёмон томонга ўзгаруви; жароҳат; кон босими ёки инфаркт хуружи.

Заргалдок. Агар тушда заргалдок кўрсангиз, ўнгда орзуларингизни амалга оширишга интиласиз. Агар заргалдокнинг илдизи кавланган бўлса, жанжал ва оилавий келишмовчиликларга ишора.

Тушда Заргар. Тушда заргарни кўриш риё, алдов ва кўзбўямачиликка далолат. Кўпинча шеър ёзиш ёки ёлгон гап тўкишга ишора. Яна илм, ҳидоят, шодликдан далолат.

Заргар. Тушда заргарни кўриш ёлгон ва хийлага дуч келишдан далолат.

Заргарлик буюмлари. Заргарлик буюмларини кўриш, такиб юриш, завкданиб томоша килиш, сотиб олиш — стресс ва буюмларни йўкотиш натижасида хафа бўлиш эҳтимоли.

Зардоб. Тушда зардоб кўриш гам ва ташвишларнинг пайдо бўлишига ишорадир.

Зах. Кимки туш кўриб, тушида тагидан зах ўтаётганини сезса, ўнгида душмани билан шафкатсиз кураш олиб боради, иродаси мустахкам бўлса, бу ку- рашда енгади.

Заҳар. Тушда заҳар ичиш кимгадир газабини сочиш- ни англатади.

Жодугар. Ёш жодугарни кўриш — сизни йўлдан оздириши; кари жодугар — сизга нисбатан каҳр-газаб тўлиб-тошгани: кўз тегиши, кинна.

Жойнамоз. Тушда жойнамозни кўриш покиза аёл ёки диний мансабдир.

тушда Занжир

Жомадон. Жомадон — ички органлар муаммоси; ко- вланган очикжомадон — операция бўлиш эҳтимоли.

Жомадон. Тушда жомадон кўрсангиз, вактингизни дўстларингиз даврасида кўнгилли ўтказар экансиз.

Жон. Жон тушда фарзанд бўлади. Агар тушида жони чикса, ўгли ё хотини ўлади. Жони кўлдан чикиб, осмонга учиб кетса, дарҳол оламдан ўтади. Агар жони сарик бўлса, каттик касал бўлади. Кизил ва ок бўлса, окибати яхши бўлади. Кора рангда бўлса, Аллоҳнинг жазосига учрайди.

Жониворлар. Тушдаги жониворлар ноласи гам ва мусибатдан дарак.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.