Тушда узук кўрса

Тушда узук кўрса

Тушда узук кўрса

Тирсакдан юқорига тақилган билак узук. Ким

билагидаги кумуш билакузукни кўрса, у ўғлини инисининг қизига уйлантиради. Агар у маржондан бўлса, ака-ука ва опа-сингилларидан ғам-ғусса кўради.

Киши тушида ўзида тақинчоқ борлигини кўрса, у омад соҳиби бўлган кишидир. Агар у тақинчоқлар билан бирга бўлса, унга шаҳидлик етур.

Титроқ. Ўнгдаги кўнгилсиз воқеаларга ишора.

Билак узук. Тушингизда бировга билакузук берсангиз, сизга яхшилик етишига ишора, олтин билакузук сўрсангиз, ўнгингизда бирон меросга эга бўласиз.

Қиз билагида билак узук кўрса, барвақг турмушга чиқади,

Тушда узук кўрса

билакузугини йўқотса, кўнгилсиз воқеалар кутади. Олтин билакузукни аксарият сохтакорликка йўядилар.

Билак узук. Тушида эркак киши қўлида билакузук кўрса, бунинг таъбири етишмовчилик. Агар билакузук тилла ёки кумуш бўлса, у хайрли ишларга бел боғлайди. Яна билакузук ўғил фарзандцан далолат.

Аёл киши учун у шод-хуррамлик белгиси. Агар тушда таққан билакузугингиз синса, турмушингиз узоқчўзилмайди.

Билак. Тушда билак кўриш фарзанд ёки дўст орттиришга ишора.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.