Тушда ОНА
Tushda

Тушда ОНА

Тушда ОНА

Она йигиси. Тушда онангиз йиглаётган бўлса, ўнгда сизни бир сабаб билан мактаб директорининг хузурига чакиришади.

Она. Ким тушида онаси тукканини кўрса, мазкур тушни кўрган одам касал бўлса, вафот этади, сог бўлиб, факир бўлса, бой бўлади.

Она. Бола кўтарган она ёки ўз онасини кўриш – якин кишиларингизга гамхўрлик килишингиз кераклигидан огохдантириш.

Тушда ОНА

Онанинг бетобланиши. Агар тушда онангиз касал бўлиб колса, ўнгда ишингиз унмайди.

Онанинг кулиши. Агар тушда онангиз кулаётган бўлса, ўнгда танишлардан бири келиб, сизни хурсанд килади.

Опа-сингил. Ким тушида опа-сингиллари ёки улардан бирини кўрса, ўнгда кутилмаган кийинчилик ва ташвишларни бошидан кечиради. Агар опаси ёки синглиси билан жанжаллашса, ўнгида умидлари пучга чикади.

Тушда ОНА

Опаси ё синглиси билан хайрлашаётган бўлса, хеч кимнинг ёрдамисиз, ўз кучи билан муаммоларини хал килади. Тушда ўлаётган опаси ёки синглисини кўрса, ўнгида модций ахволи ёмонлашади. Ким тушида ўгай опаси ёки синглисини кўрса, ўнгида унинг хаётига хамма аралашаверади.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *