тушда олтин курса
Tushda

тушда олтин курса

тушда олтин курса

Олтин. Олтин ва олтин буюмларни кўриш – алданиш ва бошка нохушликлар; кон хосил килиш ва кон юрувчи тизим касаллиги; ичак ва сийдик ажратиш тизими хасталиги.

Олтинли тупрок. Тушда олтинли тупрокни кўриш фойда берувчи илмга, садокатли дўстга, яхши аёл ва солих фарзандга далолат килади.

Олхўри. Агар тушингизда олхўри кўрсангиз, ўнгингизда барча муродингиз хосил бўлади.

тушда олтин курса

Олхўри. У ўз мавсумида кўрилган бўлса, ризкцир. Агар якинларидан бири йўколган бўлса, унинг келишидир. Мавсумидан бошка пайтда кўрса, касаллик ёки ташвишдир. Касал одам тушида уни еса, тузалади. Олхўри дарахти барча одамларга наф берувчи кишидир.

Олхўри. Олхўри ёки мевали олхўри дарахти – хдётдаги вазиятнинг яхши томонга ўзгариши; олхўри ёки унинг кокисини ейиш – организмда энг мухдм микроэлементлар (хусусан, калий, магний), олхўрида мавжуд витамин ва органик кислоталар етишмаслиги; ошкозон-ичак тракти ишининг ёмонлашгани.

Олча дарахти. У табиб эркакдир.

Олча. Ким тушида олча кўрса, ўнгда уйидагилари туфайли тушкунликка тушади, жавобсиз мухаббатга учраб, хафа бўлади. Агар ким гуллаган олча дарахтини кўрса, ўнгида бахтиёр яшайди.

Олча. Тугцда ширин олча емок халолдан топилган молга ишора, нордон олча есангиз, харомдан мол топасиз. Тушда олча кўрган одам ўнгида ўзининг одамижонлиги билан ўзгалар мухаббати ва дўстлигини козонар экан. Кимки тушида олча еса, узок вакг харакат килиб юрган нарсасига эришади.

Олча. Олча дарахти, айникса, гуллаб тургани ижобий хиссиётлар ва такдирнинг яхшиланишига ваъда беради; олча ейиш – витаминлар (С, А, В гурухи, РР ва фолиевий кислоталар) етишмаслиги, организмнинг энг мухим микроэлементлар (мис, калий, темир, магний) хамда органик кислоталарга талаби, камконлик, овкат хазм килиш аъзолари ишининг ёмонлашуви.

тушда олтин курса

Омадсизлик. Тушда омадсизликка учраб хафа бўлиш

  • касаллик (хусусан, жарохат, юрак-томир тизими, шиш ва бошка дардлар); омадсизликка учраб хафа бўлмаслик
  • саломатлик ва келгусида омад келиши.

Омбир. Кимки тушида омбир кўрса, ўнгида жамоат ўртасида хам, оиласида хам мавкеи мустахкамланади.

Омбир. Тушда кўрилган омбир кийинчилик ва гап- сўзларга сабрли одамга далолатдир. Ишсиз, бекорчи киши учун эса ишга ишора.

Омбор. Тушда дон тўла омборга кириш ўнгдаги бойлик орттириш, мерос олиш ва ишларнинг, ривожланишига далолат. Бундай туш бўйдоклар учун ёр васлига эришиш, оилали одамлар учун тинч ва осойишта хаётни англатади. Тушда бўш омборни кўриш бунинг аксидир.

Омбор. Тудда киши омбор кўрса, агар бемор бўлса, ўнгида шифо топади, соглом бўлса, тарбияли аёлга уйланади ва аёли тез орада хомиладор бўлади. Тушида омборга кирса-ю, омбор бўм-бўш бўлса, кашшоклик ва муваффакиятсизликка ишора. Омбор тўла бўлса, бойлик.

тушда олтин курса

Омбор. Тўла омборни кўриш – вокеаларнинг яхши томонга ривожланиши; бўш омбор – нохушлик, хусусан, ошкозон касалланиши мумкин.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *