Tushda

тушда Октябрь

Октябрь. Тушда ўзини октябрь ойидалигини хис этиш – ўз муаммоларини хал килиш учун диккатни жамлаш, ўзига ишониш зарурлигидан дарак.

Олакарга. У тушда ўзига бино кўйган, бахил кишидир. Ким каргани овласа, хдром молга етишади. Агар каргани экинзор ёки дарахтда кўрса, у баракасиз- ликдир. Ким тушида каргани ховлисида кўрса, аёлига хи- ёнат киладиган фосикдир. Агар у билан гаплашса, фосик бола кўради. Карга севишганларнинг айрилишидир.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *