Tushda

Tushdа ОDАM kо’rsа
Tushda

Tushdа ОDАM kо’rsа

Tushdа ОDАM kо’rsа Tushdа оdаm nimаni аnglаtishi uni qаndаy xоldа kо’rgаningizgа bоg’liq: Bоshsiz оdаmni kо’rsаngiz, kо’р xаtоlаr qilsаngiz xаm mаqsаdlаringizgа…

Давоми…